Welkom op de website van de FDO-MHA

Welkom op de website van de Vereniging FDO-MHA, vereniging voor werknemers werkzaam bij decentrale overheden. Op deze site treft u informatie over de vereniging, de activiteiten en nieuws.

LAATSTE NIEUWS FDO-MHA

De FDO-MHA heeft als doel het behartigen van belangen van werknemers die werkzaam zijn bij decentrale overheden. Het gaat om de volgende decentrale overheden:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Waterschappen
  • Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
  • RUD/Omgevingsdiensten
  • Veiligheidsregio’s
  • Verzelfstandigde onderdelen (gemeente/provincie/waterschap is 100% aandeelhouder)

Als vereniging zijn wij aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). Binnen de CMHF maakt de FDO-MHA, samen met een aantal andere verenigingen, deel uit van de Sector LO (Lagere Overheden).

Ook de postactieven en vrijwilligers behoren tot de doelgroep van de FDO-MHA. Op deze website kunt u alle informatie vinden die u als lid van onze vereniging nodig heeft. Een overzicht van alle voordelen van het lidmaatschap FDO-MHA kunt u vinden onder Lidmaatschap.

FDO-MHA niet uit te vlakken, al 100 jaar (sinds 1921) belangenbehartiger Lagere Overheden