Juridische hulp/Rechtsbijstand

Sinds 1 januari 2015 wordt de uitvoering van de juridische hulp/rechtsbijstand uitgevoerd door Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag in plaats van DAS.

Voor FDO-MHA-leden in actieve dienst houdt dit in:

  • juridisch advies bij vragen over de eigen ambtelijke organisatie en de met ambtelijke aanstelling samenhangende juridische aanspraken, zoals de uitkeringsregeling bij werkeloosheid en de pensioenregeling.
  • bijstand bij rechtelijke procedures over geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de ambtelijke rechtspositie.

Voor FDO-MHA-leden in niet-actieve dienst (post-actieven) houdt dit in dat naast het hiervoor genoemde recht op advies over en bijstand bij geschillen over de eigen (voormalige) rechtspositie en de pensioenafspraken, ook recht hebben op juridisch advies en bijstand op het terrein van:

  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Algemene nabestaandenwet.
  • Zorgverzekeringswet.
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Om gebruik te maken van de juridische hulp moet u een e-mail sturen naar de secretaris van de FDO-MHA (secretaris@fdo-cmhf.nl).