De ambtenaar als gezagsdrager

09-06-2022

Het A+O Fonds Rijk, de CMHF en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een interactief webinar over DE AMBTENAAR ALS GEZAGSDRAGER

Datum    30 juni 2022
Tijd         15.30 – 17.00 uur (digitale inloop vanaf 15.15 uur)
Medium ZOOM

Elke ambtenaar oefent direct of indirect, zichtbaar of onzichtbaar macht uit. Is dit gegeven voldoende in het Nederlandse ambtelijk bewustzijn aanwezig?  Dat is de vraag, als we zien dat in veel ambtelijke uitvoeringsorganisaties gedurende de afgelopen decennia diep ingesleten is dat de burger vooral ‘klant’ is. Als noch de ambtenaar, noch de burger scherp hebben dat het om een machtsrelatie gaat, kan de dienstverlenende ‘good cop’ opeens veranderen in een onredelijke ‘bad cop’.  Dit is niet bevorderlijk voor het gezag van de ambtenaar en van de overheid als geheel.  

Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer en als senior onderzoeker verbonden aan het Èthos instituut aan de VU Amsterdam, heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met onderzoek naar de verhouding tussen macht en gezag in de Nederlandse overheid.  Hij deelt & bespreekt graag enkele van de uitkomsten en hypotheses tijdens het interactieve webinar dat het A+O Fonds Rijk, de sector Rijk van de CMHF en Stichting Beroepseer op 30 juni 2022 organiseren van 15.30 tot 17.00 uur. Hij gaat graag met u in gesprek over de ambtenaar als gezagsdrager en wat er nodig is om gezagsvol je werk te kunnen doen.

Project Recht op ambtelijk vakmanschap

Dit webinar is onderdeel van het onderzoek naar het recht op ambtelijk vakmanschap, dat Stichting Beroepseer in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk) uitvoert. De centrale vraag van het onderzoeksproject luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?  De resultaten worden gebundeld in een aantrekkelijk geschreven publicatie dat na de zomer zal verschijnen in fysieke en digitale vorm.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren (Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

U kunt zich aanmelden bij Anja van Kleffens per e-mail: A.vanKleffens@cmhf.nl