Ledenraadpleging principeakkoord CAO Gemeenten 2019-2020 - u kunt stemmen tot 10 september 10.00u

11-07-2019

Aan de FDO-MHA-leden werkzaam bij de Gemeente

Geachte leden,

Vrijdagavond 28 juni hebben de vakbonden CMHF, FNV en CNV een principeakkoord gesloten (zie bijlage) met de VNG over de nieuwe cao Gemeenten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober.

Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van €750 bruto. Dat is ter compensatie voor de cao-loze periode vanaf 1 januari 2019. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

De VNG heeft eindelijk geluisterd naar de wensen van de medewerkers. Er was een aantal acties nodig en maandenlange moeizame onderhandelingen, maar nu ligt er een cao-tekst die er prima uitziet. Met voldoende extra loon om een goede koopkracht te houden. Ook stevige afspraken voor een door VNG en Bonden samen nog verder uit te werken vitaliteitsregeling. Het was een lange strijd, maar door de acties in april en mei is er toch een beter loonbod gekomen dan lang mogelijk scheen.

Ziektekosten

Een lang gekoesterde wens van de bonden gaat in vervulling: de tegemoetkoming van de ziektekosten geldt voortaan voor alle medewerkers en niet meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering. Dit kan bijna €300 per jaar uitmaken.

Vitaliteitsbeleid

Ook is de VNG akkoord gegaan met de eis dat er voor alle gemeenten een vitaliteitsbeleid in de cao moet komen, zodat medewerkers gezond aan het werk kunnen blijven. Voor de uitwerking van het vitaliteitsbeleid, willen de partijen gebruik maken van de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt.

Ledenraadpleging

Nu is het woord aan u!

Wij leggen het principeakkoord met een positief advies aan u voor.

U kunt uw stem doorgeven een e-mail te sturen naar a.vankleffens@cmhf.nl met de melding: goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt uw stem tot uiterlijk 10 september 10.00 uur doorgeven.

Heeft u vragen? We horen het graag van u.

Met vriendelijke groet,
namens het Sectorbestuur LO en uw cao-onderhandelaars,

Anja van Kleffens, secretariaat CMHF/Sector LO