Onderhandelaarsakkoord cao Provincies 2022-2023

08-07-2022

Sociale partners hebben op 24 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De onderhandelingen vonden plaats in het Postillion hotel in Bunnik, waar ook de zeer geslaagde cocreatie-bijeenkomsten plaatsvonden. De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.
Klik hier voor het nieuwsbericht en zie ook de tekst van  het onderhandelaarsakkoord.

Werkgevers en vakbonden leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterban/leden en ultimo 15 september a.s. stellen zij samen vast of het onderhandelaarsakkoord op de vereiste meerderheid kan rekenen om te worden omgezet in een definitief akkoord.
De afspraken uit dat definitieve akkoord worden omgezet in definitieve teksten van de cao.

De werkgever en de vakbonden stellen daarna gezamenlijk de cao vast (naar verwachting eind 2022). Deze wordt vervolgens gepubliceerd op de website van het IPO. Bij deze publicatie wordt tevens een door sociale partners opgestelde Q&A op de website geplaatst. In deze Q&A worden de meest gestelde vragen beantwoord.

Het woord is nu aan u!
Het is nu aan u als FDO-MHA lid om te beslissen of dit onderhandelaarsakkoord wordt omgezet naar een nieuwe cao provincies. Stemmen kan tot 15 september 11.00u. Alleen leden van de FDO-MHA (die werkzaam zijn bij de provincies) kunnen hun stem uitbrengen.
U kunt uw stem doorgeven door een mail te sturen naar info@fdo-cmhf.nl en aan te geven bent u VOOR of TEGEN het onderhandelaarsakkoord.