Pensioen en WNRA in de schijnwerpers bij de CMHF

23-11-2018

Binnenkort organiseert de CMHF twee interessante bijeenkomsten waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Op maandag 10 december a.s. voorafgaand aan de Ledenraad CMHF, zullen de heren Van Dijkgraaf en Van Meer een toelichting geven op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).
Verder wordt op 12 december a.s. vanaf 14.00 uur Pensioenmiddag gehouden.

Voor meer informatie KLIK HIER.