Prinsjesdag

22-09-2022

Alhoewel niet direct onderwerp van de begroting maakt de sector Overheid van de CMHF zich het meeste zorgen over het vertrouwen in de democratie. Lichtpuntjes zijn er door de aandacht voor ambtelijk vakmanschap.

Openbaar bestuur kan alleen functioneren indien de burgers vertrouwen hebben in een goed functionerende c.q. het oplossend vermogen van de overheid. Juist in dat vertrouwen zijn de laatste jaren behoorlijke scheuren gekomen blijkt uit diverse onderzoeken. Hier prioriteit aan geven, zou een hoofdzaak moeten zijn voor een Kabinet.

Ondanks mooie woorden aan het begin van de kabinetsperiode – “vertrouwen herstellen” – is hier weinig van gebleken. Hoewel Prinsjesdag natuurlijk gaat over de financiële onderbouwing van het te voeren beleid, zou met name in bij het ministerie van BZK deze vertrouwenscrisis aan de orde moeten komen. Niet dus.

Wel is er in dit hoofdstuk aandacht voor ambtelijk vakmanschap. Gelukkig, want ambtelijk vakmanschap is een sleutel om de menselijke maat terug te krijgen in het contact met de burger. En daarmee het vertrouwen terug te brengen in die overheid; centraal en decentraal.

De CMHF Overheid, die staat voor een goed functionerend openbaar bestuur en ruimte voor goed ambtelijk vakmanschap, hoopt dan ook van ganser harte dat de vertrouwenscrisis de aandacht krijgt in de parlementaire behandeling die het verdient. De CMHF steunt daarbij als vakbond haar leden in dit streven.